Theorie-examen
Automaatrijbewijs

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn bij het CBR. Het examen bestaat uit de volgende soorten vragen:

  • Ja/nee vragen
  • Meerkeuze vragen
  • Vragen waar je zelf een getal in moet vullen
  • Vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie

Het theorie-examen kun je onderverdelen in drie onderdelen, namelijk gevaarherkenning, verkeersregels en verkeersinzicht.

Gevaarherkenning (25 vragen)

Op het scherm voor je zie je een bepaalde verkeerssituatie. Daaronder staan 3 antwoordmogelijkheden. Je krijgt 8 seconden de tijd om een beslissing te nemen wat je in die situatie moet doen. 8 seconden, dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak veel sneller beslissen. Tijdens de rijlessen maak je kennis met veel van deze verkeerssituaties. Je rijinstructeur helpt je dan een juiste beslissing te nemen.

Verkeersregels (30 vragen)

Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn. Zo kun je de borden en andere tekens begrijpen. Deze vragen beslaan bijna de helft van het theorie-examen. De rijinstructeur van Rijschool SamSam brengt daarom de verkeersregels tijdens de lessen regelmatig aan de orde. Zo kun je vast oefenen met het leren van verkeersborden en de belangrijkste regels.

Verkeersinzicht (10 vragen)

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen. Verkeersinzicht zul je voornamelijk opdoen tijdens de rijlessen.


Praktijk examens
Automaatrijbewijs

Het praktijkexamen duurt 55 minuten. Een kwartier hiervan gebruikt de examinator voor de introductie vooraf en de uitslag achteraf. Het examen zelf duurt dus maar 40 minuten. De rijinstructeur van Rijschool SamSam kan meerijden tijdens het examen. Maar dat hoeft natuurlijk niet.

Vooraf aan het rijexamen

In het examencentrum maak je kennis met de examinator. Hij vertelt je kort wat er gaat gebeuren en wat hij van jou verwacht. Vervolgens controleert de examinator jouw identiteitsbewijs en theoriecertificaat. Je overhandigt hem jouw gesloten formulier zelfreflectie. Hierop heb je vóór het rijexamen, samen met je instructeur, je sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet.

Buiten, op de parkeerplaats, zal de examinator je vragen om op een afstand van 25 meter het kenteken van een stilstaande auto op te lezen. Als dit goed gaat neem je plaats in de examenauto. Hier zul je enkele voorbereidings- en controle handelingen moeten verrichten. De examenauto is dezelfde auto als waarmee je al je rijlessen hebt gereden.

Het rijexamen

Nadat je de auto hebt gestart is het echte rijexamen begonnen. Tijdens dit rijexamen let de examinator onder andere op:

  • De beheersing van de auto
  • Kijkgedrag
  • Voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers
  • In- en uitvoegen
  • Het gedrag bij kruispunten
  • Bijzondere verrichtingen

In het vernieuwde rijexamen rijd je een gedeelte van het examen –zo’n tien tot vijftien minuten– zelfstandig naar een bepaalde bestemming.

Fouten

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Geslaagd voor je rijexamen

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier en wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register. Je kunt nu bij het gemeentehuis jouw rijbewijs aanvragen.

Gezakt voor je rijexamen

Als je niet bent geslaagd voor je rijexamen, zal de rijinstructeur van Rijschool SamSam het hele praktijkexamen met je evalueren. Vervolgens ga je samen met de Rijschool je verbeterpunten aanpakken. Zodat je de volgende keer wel slaagt. Heb je gekozen voor een voordeel rijlespakket? Dan betaalt Rijschool SamSam je eerste herexamen.

Rijschool SamSam, Dé rijschool voor lessen in een automaat.

Bel voor meer informatie met jouw rijinstructeur.